Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)

§ 1. Definicje

 1. Sprzedawca – Martyna-firany Zbigniew Włoczewski prowadzący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, zgłoszonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sklep martyna-firany.pl dostępny pod adresem www.martyna-firany.pl, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: Brzozowo, ul. Sportowa 5, 86-200 Chełmno, posiadający NIP: 8751194486, REGON: 5200559302; adres elektronicznej skrzynki email: sklep@martyna-firany.pl, tel. 609 441 261. Posiadający numer konta bankowego: PKO BP SA 40 1020 5011 0000 9802 0200 3788.
 2. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.martyna-firany.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez martyna-firany.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne
 5. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient
 6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 7. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim martyna-firany.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 8. Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 9. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
 10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie
 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych , o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami
 12. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów ; rodzaj dostawy ; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

 

§2 Warunki ogólne

 1. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym martyna-firany.pl. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową martyna-firany.pl, telefonicznie lub na adres e-mail sklep@ martyna-firany.pl. Dane kontaktowe sklepu znajdują się na stronie https://martyna-firany.pl/content/4-kontakt
 4. W przypadku składania zamówień poprzez stronę internetową martyna-firany.pl wymagana jest rejestracja i zalogowanie do serwisu, lub skorzystanie z możliwości szybkich zakupów bez rejestracji.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy , który określony jest w cenniku dostaw
 7. W sklepie martyna-firany.pl dostępne są następujące formy płatności:
 1. przedpłata przelewem bankowym
 2. płatność przy odbiorze
 3. szybkie płatności przelewy24
 1. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego , natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie
 2. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia , wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu , informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z operatorem świadczącym na jego rzecz określoną usługę
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu zoopaczka.pl , należy je wszystkie wyłączyć
 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia . W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego , który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie
 4. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk


§ 3 Rejestracja i logowanie

 1. Jednym z warunków dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www. martyna-firany.pl wybrać zakładkę „zaloguj/zarejestruj się”, a następnie w polu adres email wpisać aktywny adres email i wybrać przycisk stwórz konto i wypełnić formularz podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, datę urodzenia oraz hasło
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez martyna-firany.pl danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem Zarejestruj się
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 martyna-firany.pl prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym
 9. W zakładce „Moje dane” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła


§ 4 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www. martyna-firany.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie
 2. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru towaru, rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach, adres, na jaki ma być dostarczony towar, sposób dostawy formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 1. przelew bankowy;
 2. płatność przy odbiorze
 3. szybkie płatności przelewy24

 

 1. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty Klient powinien dokonać płatności w dniu składania zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep może skontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru
 2. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „transakcja z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia
 3. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „transakcja z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest w formie mailowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta
 5. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem
 6. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, lub odbioru własnego po przedpłacie.
 7. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności
 8. Do zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu potwierdzający dokonania zakupu, chyba że Klient zażądał wystawienia faktury
 9. Klienci mogą̨ uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.martyna-firany.pl


§ 5 Ceny towarów

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
 • podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 1. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www. martyna-firany.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąca zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych
 4. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej

 

§ 6 Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy
 1. płatność przy odbiorze
 2. szybkie płatności przelewy24
 1. Sklep realizuje przesyłki za pobraniem
 2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej Geis.
 4. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: https://martyna-firany.pl/content/1-dostawa
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium całej Europy
 6. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta pomimo dwóch bezskutecznych prób doręczenia, przyjmuje się, że umowa sprzedaży uległa rozwiązaniu za zgodą obu stron. W takiej sytuacji nastąpi zwrot płatności za towar znajdujący się w zamówieniu nieodebranej przesyłki. Osoba zamawiająca ponosi koszty wysyłki oraz zwrotu towaru nieodebranego. Jeśli w dalszym ciągu. Klient będzie zainteresowany zamówieniem, konieczne będzie ponowne złożenie zamówienia za pośrednictwem strony. Sklep martyna-firany.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamawiający nie odebrał wcześniejszej przesyłki.
 7. Zwrotom nie podlegają firany i zasłony szyte na wymiar klienta, inny niż dostępny w ofercie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają również firany uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają firany skracane, uszyte na inne rozmiary. Zwrotom nie podlegają firany uszyte w lustrzanym odbiciu, uszyte na życzenie klienta na innej taśmie niż w ofercie.

UWAGA !! W przypadku nie odebrania przez Klienta przesyłki, ponosi on koszty wynikłe z wysyłki oraz zwrotu paczki, w przypadku firan szytych na zamówienie nie ma mozliwości zwrotu pieniędzy za towar.

 

§7 Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia
 4. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną
 5. Sklep Internetowy zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad
 6. Zwrotom nie podlegają firany i zasłony szyte na wymiar klienta, inny niż dostępny w ofercie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają również firany uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają firany skracane, uszyte na inne rozmiary. Zwrotom nie podlegają firany uszyte w lustrzanym odbiciu, uszyte na życzenie klienta na innej taśmie niż w ofercie.

 

§8 Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta: martyna-firany.pl, Brzozowo, Sportowa 5, 86-200 Chełmno. Biuro czynne: poniedziałek - piątek, w godzinach 08-15 , tel. 609 441 261, email: sklep@martyna-firany.pl
 2. Klient w reklamacji powinien wskazać: 

a. swoje imię i nazwisko,

b. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),

c. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

d. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres email) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji

 1. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego
 2. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę , może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

 1. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia
 2. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej
 5. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu
 7. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru, Sklep martyna-firany.pl rozpatrując reklamację może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do magazynu sklepu mieszczącego się pod adresem: Brzozowo 92A, 86-200 Chełmno, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji
 8. Sklep martyna-firany.pl w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu

 

§9 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Zwrotom nie podlegają firany i zasłony szyte na wymiar klienta, inny niż dostępny w ofercie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają również firany uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają firany skracane, uszyte na inne rozmiary. Zwrotom nie podlegają firany uszyte w lustrzanym odbiciu, uszyte na życzenie klienta na innej taśmie niż w ofercie.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MARTYNA Szycie firan i zasłon. Joanna Włoczewska, Brzozowo 92A, 86-200 Chełmno, tel. 609 441 261, email: sklep@martyna-firany.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Prawo to nie przysługuje w przypadku:

- rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,

- rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości,

- rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- dzienników, periodyków lub czasopism

- nagrań dźwiękowych lub wizualnych, albo programów komputerowych, dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- Zwrotom nie podlegają firany i zasłony szyte na wymiar klienta, inny niż dostępny w ofercie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają również firany uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają firany skracane, uszyte na inne rozmiary. Zwrotom nie podlegają firany uszyte w lustrzanym odbiciu, uszyte na życzenie klienta na innej taśmie niż w ofercie.

 1. Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku lub tutaj
 2. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt do magazynu sklepu na adres: MARTYNA Szycie firan i zasłon. Joanna Włoczewska, Brzozowo, ul. Sportowa 5, 86-200 Chełmno, tel. 609 441 261, email: sklep@martyna-firany.pl),
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
 4. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient
 5. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta


§10 Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez martyna-firany.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się ze Sklepem
 5. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu
 7. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego
 8. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://martyna-firany.pl/content/2-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego
 9. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep martyna-firany.pl będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie
 10. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC
 11. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej Oddział zamiejscowy w Toruniu. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych obowiązujących ustaw


§11 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://martyna-firany.pl/content/3-polityka-prywatnosci

 


§12Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://martyna-firany.pl/content/2-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego
 4. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep martyna-firany.pl będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC
 6. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej Oddział zamiejscowy w Toruniu. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych obowiązujących ustaw

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2018