Jak kupować

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.martyna-firany.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie
 2. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru towaru, rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach, adres, na jaki ma być dostarczony towar, sposób dostawy formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 1. przelew bankowy;
 2. płatność za pobraniem
 3. przelew natychmiastowy
 1. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty Klient powinien dokonać płatności w dniu składania zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep może skontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru
 2. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „transakcja z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia
 3. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „transakcja z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest w formie mailowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta
 5. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem
 6. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej
 7. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności
 8. Do zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu potwierdzający dokonania zakupu, chyba że Klient zażądał wystawienia faktury
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.martyna-firany.pl